Plotselinge hartstilstand is een ernstig en levensbedreigend medisch noodgeval. Tijdens plotselinge hartstilstand stopt de hartfunctie — abrupt en zonder waarschuwing. Dit veroorzaakt een snel bewustzijnsverlies (flauwvallen). Zonder directe behandeling met defibrillatie (een elektrische schok aan het hart), kan dit resulteren in hersenbeschadiging en de dood.1

Plotselinge
hartstilstand is niet
hetzelfde als
een hartaanval

De definities van plotselinge hartstilstand en een hartaanval zijn erg verschillend. Een hartaanval is een "loodgieters"probleem dat wordt veroorzaakt door een of meer verstoppingen in de de bloedvaten van het hart die een juiste doorstroming voorkomen. Een persoon die een hartaanval heeft is wakker en ademt.
De definitie van plotselinge hartstilstand is een elektrisch probleem, dat wordt veroorzaakt door een aritmie (onregelmatige hartslag) die het hart belet bloed te pompen naar de hersenen en de vitale organen. Een persoon die plotselinge hartstilstand ervaart, is bewusteloos en ademt niet.
Factoren als een hoge bloeddruk of hartaandoening verhogen het risico van plotselinge hartstilstand. Het komt voor dat iemand een hartprobleem heeft en het pas te weten komt nadat een plotselinge hartstilstand heeft plaatsgevonden.
Wist u dat elke 40 seconden iemand sterft aan plotselinge hartstilstand?²
Top